Αστικές Ευθύνες Επαγγελματιών

Αστικές Ευθύνες Επαγγελματιών

Τα συμβόλαια αυτά αφορούν ευθύνες για πράξεις ή και παραλείψεις που προκύπτουν από την άσκηση του επαγγέλματος και οι οποίες εμπίπτουν στο αστικό δίκαιο.

Τι καλύπτεται:

  • Παραλήψεις και λάθη σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου
  • Κεφάλαια αποζημίωσης παθόντων τρίτων (σωματικές βλάβες, υλικές ή και χρηματικές ζημιές)
  • Δικαστικές / εξωδικαστικές δαπάνες (μέχρι ενός ποσού) κ.ά.

Υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα που καλύπτουν όλα τα επαγγέλματα, όπως:

  • Ιατρού / παραϊατρικών επαγγελμάτων
  • Ψυχολόγων
  • Λογιστή / ορκωτού λογιστή
  • Ασφαλιστικού διαμεσολαβητή
  • Ηλεκτρολόγου / ψυκτικού / υδραυλικού
  • Συντηρητή ανελκυστήρων

Μην χάσετε αυτές τις συμβουλές!

Δεν στέλνουμε spam! Διαβάστε την [link]πολιτική απορρήτου[/link] μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

RADIO OverFM