Αστική Ευθύνη Διευθυντών και Στελεχών (D&O)

Αστική Ευθύνη Διευθυντών και Στελεχών (D&O)


Η ασφάλιση επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών είναι μια κάλυψη, που απευθύνεται σε μέλη ΔΣ εταιρειών και ομίλων, σε διευθυντές και ανώτερα στελέχη που επιθυμούν την κάλυψη της προσωπικής τους ευθύνης έναντι τρίτων, σε περίπτωση λάθους που θα ζημιώσει την επιχείρηση κατά την άσκηση των διοικητικών και διευθυντικών σας καθηκόντων, προστατεύοντας έτσι την προσωπική σας περιουσία

RADIO OverFM