Ασφάλιση Πυρός Επιχειρήσεων

Ασφάλιση Πυρός Επιχειρήσεων

Η ασφάλεια επιχειρήσεων απευθύνεται σε μικρές ή και μεγάλες επιχειρήσεις, είτε είναι ιδιοκτήτης κάποιος, είτε είναι ενοικιαστής. Με λίγα λόγια, σε όλους όσους αντλούν εισοδήματα από τον προς ασφάλιση χώρο.

Η ασφάλεια επιχειρήσεων ποικίλει και είναι ανάλογη της φύσης της επιχείρησης. Με ένα πραγματικά χαμηλό ασφάλιστρο, (το οποίο περνιέται στα έξοδα) εξασφαλίζετε την βιωσιμότητα της επιχείρησης σας, έναντι των καθημερινών κινδύνων που είναι εκτεθειμένη.

Μπορούμε να ασφαλίσουμε το περιεχόμενο (εμπορεύματα, πρώτες ύλες και εξοπλισμός), τις τυχών βελτιώσεις του κτηρίου (γυψοσανίδες, χωρίσματα, ψευδοροφές, πατώματα κλπ). Και στην περίπτωση που είστε ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, και την οικοδομή.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Οι πιθανοί κίνδυνοι είναι πολλοί. Οι κυριότεροι είναι:

 • Ζημιές από φωτιά, κεραυνό, ζημιές πυρόσβεσης, καπνό, ευρεία έκρηξη
 • Ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις απεργίες, πολιτικές ταραχές & κακόβουλες ενέργειες.
 • Ζημιές από πλημμύρα καταιγίδα χιόνι & θραύση σωληνώσεων
 • Ζημιές από πρόσκρουση οχήματος η πτώση αεροσκαφών
 • Ζημιές από καθίζηση κατολίσθηση
 • Ζημιές από βραχυκύκλωμα
 • Κλοπή περιεχομένου & κάλυψη Ζημιών κλέπτη
 • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για υλικές ζημιές
 • Απώλεια ενοικίων (για Ιδιοκτήτες)
 • Κάλυψη πάγιων επαγγελματικών εξόδων λόγω διακοπής εργασιών
 • Ζημιές στην φωτεινή επιγραφή
 • Έξοδα εκκαθάρισης εδάφους
 • Έξοδα μελέτης Μηχανικού
 • Ζημιές από βραχυκύκλωμα
 • Κλοπή περιεχομένου & κάλυψη Ζημιών κλέπτη
 • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για υλικές ζημιές
 • Απώλεια ενοικίων (για Ιδιοκτήτες)
 • Κάλυψη πάγιων επαγγελματικών εξόδων λόγω διακοπής εργασιών

Μην χάσετε αυτές τις συμβουλές!

Δεν στέλνουμε spam! Διαβάστε την [link]πολιτική απορρήτου[/link] μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

RADIO OverFM