Εργοδοτική και Γενική Αστική Ευθύνη.

Εργοδοτική και Γενική Αστική Ευθύνη.

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, έρχεται να καλύψει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζόμενου προσώπου σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενήσει σε τρίτους, από υπαιτιότητα του.

Η κάλυψη της εργοδοτικής αστικής ευθύνης εστιάζει στις ζημιές που μπορεί να υποστούν οι εργαζόμενοι του ασφαλισμένου.

Πιστεύουμε πως είναι απολύτως απαραίτητη κάλυψη, που προφυλάσσει τον επαγγελματία από σοβαρή οικονομική ζημία, ή ακόμη και από καταστροφή.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Μην χάσετε αυτές τις συμβουλές!

Δεν στέλνουμε spam! Διαβάστε την [link]πολιτική απορρήτου[/link] μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

RADIO OverFM