Νομική Προστασία

Νομική Προστασία

Η νομική προστασία είναι μια ασφάλιση που «θωρακίζει» τον επαγγελματία σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης. Είναι εξίσου σημαντική με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης, διότι η αστική ευθύνη θα καλύψει τα κεφάλαια που τυχόν επιδικαστούν στον παθόντα τρίτο, ενώ το συμβόλαιο της νομικής προστασίας καλύπτει τα κεφάλαια των δικαστικών εξόδων, που βαρύνουν τον ίδιο τον επαγγελματία.

  • Διεκδίκηση Αξιώσεων Αποζημίωσης
  • Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια (κυρίως τους επαγγελματίες υγείας)
  • Υπαλληλικές / Εργατικές διαφορές με το Προσωπικό της Επιχείρησης
  • Μισθωτικές Διαφορές με τον Ιδιοκτήτη της Επιχειρηματικής / Επαγγελματικής Στέγης
  • Προσεπίκληση των Ασφαλιστικών Εταιριών που καλύπτουν Ασφαλισμένη Επιχείρηση
  • Διαφορές της Ασφαλισμένης Επιχείρησης με Ασφαλιστικές Εταιρίες
  • Διαφορές με Σωματεία Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων
  • Διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε, πως η νομική προστασία θα καλύψει τον επαγγελματία και σε περίπτωση που θέλει να στραφεί εναντίον της ασφαλιστικής εταιρείας σε περίπτωση που αρνηθεί, για κάποιο λόγο, να καλύψει την ζημία του.

 

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Μην χάσετε αυτές τις συμβουλές!

Δεν στέλνουμε spam! Διαβάστε την [link]πολιτική απορρήτου[/link] μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

RADIO OverFM