Ομαδικά προγράμματα ασφάλισης εργαζομένων

Ομαδικά προγράμματα ασφάλισης εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι, είναι το σημαντικότερο «κεφάλαιο» μιας επιχείρησης. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό να νιώθουν ότι η επιχείρηση για την οποία εργάζονται,  δεν είναι ένας απρόσωπος οργανισμός, αλλά μια επιχείρηση που ενδιαφέρεται πραγματικά και φροντίζει για τους ανθρώπους της.

Υπάρχουν τριών ειδών ομαδικά συμβόλαια:

  1. Ατυχήματος (που καλύπτουν ΜΟΝΟ το ατύχημα με κεφάλαια απώλειας ζωής και ανικανότητας από ατύχημα, καθώς και ιατρικά έξοδα που θα γίνουν από τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ατυχήματος)
  2. Υγείας (που καλύπτουν επιπλέον, έξοδα νοσηλείας, φαρμάκων κ.λ.π.)
  3. Συνταξιοδοτικά

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Η ύπαρξη ομαδικού συμβολαίου σε μια επιχείρηση, έχει δύο οφέλη.

1. Το «ηθικό» που ενισχύει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων και που αποτελεί επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό για υψηλότερη αποδοτικότητα & παραγωγικότητα.

Επίσης, προσελκύει και συγκρατεί ικανά στελέχη που θα εργαστούν για την επιτυχία της Εταιρίας. Προστατεύει το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

Προσφέρει ατμόσφαιρα οικονομικής ασφάλειας πριν και μετά την συνταξιοδότηση. Επιφέρει στην επιχείρηση εικόνα κύρους και υψηλού επαγγελματισμού προσφέροντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προστιθέμενη αξία.

2. Το οικονομικό που δίνει στην εταιρεία ισχυρά κίνητρα μιας και που τα ασφάλιστρα εμπίπτουν στα έξοδά της. Πιο αναλυτικά:

  1. Οι εργοδοτικές εισφορές (τα ασφάλιστρα ) για ομαδική ασφάλιση υγείας του προσωπικού, τυγχάνουν φορολογικής απαλλαγής ( παραγωγική δαπάνη) έως 1500€ το χρόνο κατ’ άτομο, κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου.
  2. Οι εργοδοτικές εισφορές (τα ασφάλιστρα ) για ομαδική συνταξιοδοτική ασφάλιση του προσωπικού, τυγχάνουν πλήρους φορολογικής απαλλαγής (παραγωγική δαπάνη χωρίς όριο) κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου.
  3. Οι εθελοντικές εισφορές (ασφάλιστρα) των εργαζομένων τυγχάνουν φορολογικής απαλλαγής κατά τον υπολογισμό του φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Μην χάσετε αυτές τις συμβουλές!

Δεν στέλνουμε spam! Διαβάστε την [link]πολιτική απορρήτου[/link] μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

RADIO OverFM