ιδιωτική ασφάλιση

8 Ιουνίου, 2022

Ασφαλιστή ασφάλισε το παιδί μου

Είναι πολλές φορές που οι γονείς ζητούν την ασφάλιση του παιδιού τους, όμως η ασφάλιση υγείας του παιδιού, χωρίς την ασφάλιση του γονέα, είναι ένα παλάτι […]
13 Μαΐου, 2022

“Όπου το βγάλει η βράση ή που θα φτιάξει η δουλειά ή που θα σιωχαλάσει” από τον Βασίλη Μουντάκη

Η Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα παραμένει στάσιμη και κολλημένη στο 2%- 2,5% του ΑΕΠ τα τελευταία 34 χρόνια που εγώ δραστηριοποιούμε σε αυτή την αγορά. Παρότι […]
RADIO OverFM